ADF Alt Maresme

Avís legal

Avís legal i condicions generals d’ús del web www.adfaltmaresme.cat
Favicon ADF Alt MaresmeI. Informació general.

En compliment amb el deure d’informació disposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:

La titularitat d’aquest lloc web, www.adfaltmaresme.cat, (en endavant LLOC WEB) l’ostenta: AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL ALT MARESME, amb el NIF: G-69020105 i les següents dades de contacte:

Direcció: Camí de la Riera de Santa Susanna, s/n, 08398, Santa Susanna (Barcelona)

Telèfon de contacte: +34 937 91 54

Telèfon mòbil: +34 659 52 64 21

Correu electrònic de contacte: info@adfaltmaresme.cat

II. Termes i condicions generals d’ús
L’objecte de les condicions: el LLOC WEB

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (en endavant, CONDICIONS) és regular l’accés i l’ús del LLOC WEB. Als efectes de les presents CONDICIONS s’entendrà com a LLOC WEB: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (en endavant, CONTINGUTS) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas ofereixi als Usuaris (en endavant, SERVEIS).

ADF ALT MARESME es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, i sense previ avís, la presentació i configuració del LLOC WEB i dels CONTINGUTS i SERVEIS que es puguin incorporar en aquest LLOC WEB. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment ADF ALT MARESME pot interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el LLOC WEB o a l’accés dels mateixos.

L’accés al LLOC WEB té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir d’ell, tret a lo relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.

L’ús d’alguns dels CONTINGUTS o SERVEIS del LLOC WEB podrà ser-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’Usuari.

L’Usuari

L’accés, la navegació i ús del LLOC WEB, així com pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i ADF ALT MARESME, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, pel que s’accepten, des de que s’inicia la navegació pel LLOC WEB, totes les CONDICIONS aquí establertes, així com les seves possibles modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas.

El LLOC WEB d’ADF ALT MARESME proporcionarà gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per realitzar un ús correcte del LLOC WEB. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– Un ús de la informació, CONTINGUTS i/o SERVEIS i dades ofertes per ADF ALT MARESME sense que sigui contrari a lo disposat per les presents CONDICIONS, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altre mode puguin ocasionar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc WEB.

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis oferts per ADF ALT MARESME per l’accés a certs CONTINGUTS per l’ús inadequat de la informació registrada en els anomenats formularis, tals com, però no només, el robatori, la pèrdua o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb el fet de procedir a la seva immediata cancel·lació.

ADF ALT MARESME es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la Llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu criteri, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, ADF ALT MARESME no serà responsable de les opinions expressades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver-hi.

El simple accés a aquest LLOC WEB no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre ADF ALT MARESME i l’Usuari.

L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents CONDICIONS. Per tant, aquest LLOC WEB d’ADF ALT MARESME no es dirigeix a menors d’edat. ADF ALT MARESME declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

El LLOC WEB està dirigit principalment a Usuaris residents a CATALUNYA. ADF ALT MARESME no assegura que el LLOC WEB compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Si l’Usuari resideix o té domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar al LLOC WEB ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, haurà d’assegurar-se de que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, doncs ADF ALT MARESME no assumirà les responsabilitats que se li pugui derivar de l’anomenat accés.

III. Accés i navegació al LLOC WEB: exclusió de garanties i responsabilitat

ADF ALT MARESME no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del LLOC WEB, ni dels CONTINGUTS o SERVEIS. ADF ALT MARESME farà tot el possible pel bon funcionament del LLOC WEB, tot i això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest LLOC WEB sigui ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pugui accedir a través d’aquest LLOC WEB, estigui lliure d’error o causi algun dany al sistema informàtic (software i hardware) de l’Usuari. En cap cas ADF ALT MARESME serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del LLOC WEB, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o als provocats per la introducció de virus.

ADF ALT MARESME tampoc es fa responsable dels danys que es puguin ocasionar als usuaris per un ús inadequat d’aquest LLOC WEB. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que pugui ocórrer.

IV. Política d’enllaços

S’informa que el LLOC WEB d’ADF ALT MARESME posa o pot posar a disposició dels Usuaris a través d’enllaços (com, entre altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permetin als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directors i motors de cerca al LLOC WEB té per objecte facilitar als Usuaris la cerca de i accés a la informació disponible a Internet, sense que pugui considerar-se una suggerència, recomanació o invitació per la visita dels mateixos.

ADF ALT MARESME no ofereix ni comercialitza per sí ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en els esmentats enllaços.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als que es pugui accedir per mitjà d’enllaços.

ADF ALT MARESME en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres lloc web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.

ADF ALT MARESME no assumeix cap responsabilitat per danys i perjudicis que puguin produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per ADF ALT MARESME i que siguin enllaçats en aquest LLOC WEB.

L’Usuari o tercer que realitzi un híper vincle des d’una pàgina web diferent al LLOC WEB d’ADF ALT MARESME haurà de saber que:

– No es permet la reproducció -total o parcialment- de cap dels CONTINGUTS i/o SERVEIS del LLOC WEB sense autorització expressa d’ADF ALT MARESME.

– No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacte o incorrecte sobre el LLOC WEB d’ADF ALT MARESME, ni sobre els CONTINGUTS i/o SERVEIS del mateix.

A excepció de l’híper vincle, el lloc web en el que s’estableix l’anomenat híper vincle no contindrà cap element, d’aquest LLOC WEB, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, tret autorització expressa d’ADF ALT MARESME.

L’establiment de l’híper vincle no implicarà l’existència de relacions entre ADF ALT MARESME i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació d’ADF ALT MARESME dels continguts, serveis i/o activitats oferts en l’esmentat lloc web i viceversa.

V. Propietat intel·lectual i industrial

ADF ALT MARESME per sí o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del LLOC WEB, així com els elements continguts al mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, en conseqüència, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa d’ADF ALT MARESME.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial d’ADF ALT MARESME. Podrà visualitzar els elements del LLOC WEB o fins i tot imprimir-los, copiar-los i guardar-los al disc dur dels seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, exclusivament, per a ús personal. L’Usuari, tot i això, no podrà suprimir, alterar o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al LLOC WEB.

En cas de que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels CONTINGUTS del LLOC WEB suposo una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a ADF ALT MARESME a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VI. Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

ADF ALT MARESME es reserva el dret de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del LLOC WEB i CONTINGUTS, o per l’incompliment de les presents CONDICIONS.

La relació entre l’Usuari i ADF ALT MARESME es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a la aplicació d’aquestes CONDICIONS les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme al dret.