ADF Alt Maresme

Fes-te voluntari!

Per què fer-se voluntari de l'ADF Alt Maresme

Si t’uneixes a la família de l’ADF Alt Maresme, et sentiràs com a casa. A més els requisits són molt senzills! Només has de tenir +16 anys, tenir disponibilitat horària (sobretot caps de setmana), i sobretot ganes de treballar en equip i passar-ho d’allò més bé! 

Només has de seguir 4 senzills passos! Consulta la guia! 

Tens alguna pregunta?

No tinguis cap inconvenient en contactar-nos per resoldre qualsevol dubte o incidència que tinguis.

FAQ's per a nous voluntaris

En aquest apartat trobaràs tota la informació que necessites per a ser voluntari o voluntària de l'ADF Alt Maresme.

El grup de voluntaris de l’ADF Alt Maresme està constituït per aquelles persones que, havent estat admeses, realitzen tasques d’ajut en la prevenció d’incendis forestals i en la conservació del patrimoni natural en l’àmbit dels termes municipals de Calella, Pineda de Mar, Santa Susanna, Malgrat de Mar i Palafolls, sense l’exclusió de poder participar en aquelles activitats conjuntes amb d’altres ADF’s o entitats de protecció i millora del medi natural, especialment a l’Alt Maresme.

L’activitat dels voluntaris és de caràcter altruista i desinteressada i per tant no rebran cap mena de retribució salarial per la realització de la seva tasca.

Les funcions dels voluntaris i voluntàries son:

 • Col·laborar en tasques de neteja dels boscos i de reforestació.
 • Prestar col·laboració en les emergències i en l’extinció d’incendis.
 • Vigilància i protecció de l’espai forestal.
 • Prestar la seva col·laboració personal en les activitats per a la protecció de la natura.
 • Sensibilitzar i informar la població i els visitants sobre les zones i èpoques de perill d’incendi i, en general, sobre el comportament en el bosc.
 • Altres que la Junta Directiva, el Cap Operatiu o Cap de Colla de l’ADF Alt Maresme o qualsevol membre delegat els encomani.

Els aspirants a Voluntaris de l’ADF Alt Maresme hauran de reunir els requisits següents:

 1. Tenir 16 anys o més.
 2. Enviar un correu a la direcció info@adfaltmaresme.cat demanant l’admissió al grup de persones voluntàries de l’ADF Alt Maresme, aportant el vostre nom i cognoms, DNI, adreça electrònica i telèfon mòbil. 

La Junta Directiva de l’ADF i/o la Coordinació de Voluntaris, un cop valorada la documentació aportada, es citarà per a una petita entrevista personal.

Al cap d’uns dies, es rebrà una notificació via mail tant per si s’és apte com si no.

Un cop admès al grup de voluntariat de l’ADF, el voluntari/ària haurà de signar un document conforme és coneixedor/a del Reglament Interior del Grup de Voluntariat de l’ADF Alt Maresme i la Cessió de Drets d’Imatge.

Al cap d’uns mesos, i si el nou voluntari ha tingut una assistència regular, s’iniciarà el tràmit per a la formació del Carnet Verd. Un cop superada aquesta formació, en un any i si el voluntari ho vol, es farà el tràmit per a la formació del Carnet Groc.

L’ADF Alt Maresme realitza tasques de prevenció els caps de setmana

Les tasques que desenvolupa el voluntariat de l’ADF Alt Maresme en matèria de prevenció d’incendis són les següents:

 • Rutes amb el vehicle 4×4 pel reconeixement del territori i dels propietaris forestals de la zona. El cos de voluntaris ha de conèixer els municipis de l’àmbit d’actuació de l’ADF, sobretot en el suposat cas que hagin de prestar col·laboració i donar informació en un esdeveniment d’emergència i en l’extinció d’incendis forestals.
 • Neteja i manteniment dels camins per fer-los aptes pel pas dels vehicles d’extinció d’incendis dels bombers.
 • Desbrossament d’arbustos dels marges que redueixen significativament l’amplada del camí.
 • Tallada d’arbrat per aconseguir l’amplada necessària del camí.
 • Tallada de la brancada que dificulti el pas dels camions dels bombers pel que fa a l’alçada mínima necessària.
 • Neteja i manteniment a l’entorn dels punts d’aigua (hidrants, dipòsits, basses…).
 • Senyalització del camins per facilitar la identificació de les pistes i reduir el temps d’arribada dels bombers al lloc de l’emergència.
 • Formació sobre el funcionament de la maquinària i de l’equip d’extinció. Els cos de voluntaris ha de conèixer el funcionament de la maquinària i les tasques bàsiques de manteniment com la neteja de filtres, la neteja dels elements intern i el seu posterior muntatge, etc.
 • Participació en simulacres d’incendi forestal organitzats pels bombers.
 • Vigilància i detecció de columnes de fum sobretot en el període d’alt risc d’incendi que va del 15 de juny al 15 de setembre i en els casos en el que es declari el Pla Alfa de nivell 2 o 3 a la comarca.
 • Suport als bombers a l’extinció d’incendis forestals (només els voluntaris que disposen del carnet groc).
 • Realització de campanyes de divulgació entre els propietaris dels terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un coneixement més gran del risc que suposa viure en terreny forestal.
 •  

El carnet verd t'identifica com a membre de l'ADF,  que tinguin entre 16 i 70 anys.

Per a obtenir-lo cal assistir de manera regular a l'ADF i superar una formació gratuïta.

El carnet verd té una vigència de 5 anys.

El carnet groc, que identifica a la persona titular com a membre del grup d'intervenció de l'ADF segons el que disposa el Pla INFOCAT, està autoritzat per actuar davant de foc i per identificar-se en els controls que puguin dur-se a terme.

Per a obtenir-lo, cal tenir entre 18 i 70 anys, superar una formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) amb Bombers de la Generalitat i passar una revisió mèdica confirmant que no es té cap limitació (física o psicològica) o impediment per actuar en un foc forestal.

El carnet groc té una vigència de:

5 anys per als membres de fins a 50 anys

4 anys per aquells que tinguin entre 50 i 60 anys

3 anys pels majors de 60 anys.

Compartir-ho: