ADF Alt Maresme

Documents Oficials

Descarrega't els documents que necessitis

Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminants 

El passat més d’abril, el Govern Espanyol va publicar la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, que no permet la crema de residus vegetals generats en l’entorn agrícola o silvícola. Únicament es permet amb caràcter excepcional i amb la corresponent autorització individual per raons de caràcter fitosanitari o bé per prevenció d’incendis forestals on els entorns silvícoles representin un perill. Aquesta Llei pretén l’aprofitament i reciclatge de le restes vegetals.

  • Autorització per a activitats amb risc d’incendi forestals llevat de crema de restes vegetals. Entre el 15 de març de 2022 i el 15 d’octubre de 2022.

  • Autorització per crema de restes vegetals per causa sanitària o restes forestals per risc d’incendi. Tot l’any.

  • Comunicació de foc d’esbarjo. Entre el 16 d’octubre de 2022 i el 14 de març de 2023.

Autorització 

Entre el 15 de març i el 15 d’octubre, queda totalment prohibit en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta:

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d’esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d’obra amb mata-guspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura.
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc.
  • Llançar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.
  • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Amb tot, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d’incendi forestal.

Fora del període de risc esmentat cal presentar una comunicació de crema.

Comunicació de crema

Durant el període comprès entre el 16 d’octubre  i el 14 de març  les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya definits a l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament (ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestal).

Compartir-ho:

Tens alguna pregunta?

No tinguis cap inconvenient en contactar-nos per resoldre qualsevol dubte o incidència que tinguis.