ADF Alt Maresme

Política de cookies

Política de cookies del web www.adfaltmaresme.cat

L’accés a aquest LLOC WEB pot implicar la utilització de cookies. Les cookies son petites quantiats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari -en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar- perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable i no fan malbé el dispositiu de navegació.

Les cookies son procediments son procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’Usuari durant la seva visita al LLOC WEB amb la finalitat de reconèixer-lo com Usuari, i personalitzar la seva experiència i l’ús del LLOC WEB, i poden també, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors. 

La informació rebuda a través de les cookies poden incloure la data i l’hora de visita al LLOC WEB, les pàgines visualitzades, el temps que ha estat al LLOC WEB i els llocs visitats just abans i després. Tot i això, cap cookie permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera de que la informació privada de l’Usuari formi part de l’arxiu Cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Les cookies que permeten identificar a una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes serà d’aplicació la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment serà comunicat, en base a una elecció autèntica, oferta mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, revocable i documentat.

Cookies pròpies

Son aquelles cookies que son enviades a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament per ADF ALT MARESME per al millor funcionament del LLOC WEB. La informació que s’obté s’utilitza per millorar la qualitat del LLOC WEB i el seu CONTINGUT i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l’Usuari com a visitant recurrent del LLOC WEB i adaptar el contingut per oferir-li continguts que s’ajustin a les seves preferències. 

Cookies de les xarxes socials

ADF ALT MARESME incorpora plugins de xarxes socials, que permeten accedir a les mateixes a partir del LLOC WEB. Per aquesta raó, les cookies de xarxes socials poden emmagatzemar-se al navegador de l’Usuari. Els titulars de les esmentades xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat. L’Usuari ha de dirigir-se a les mateixes per informar-se sobre aquestes cookies i, en el seu cas, del tractament de les seves dades personals. Únicament com a títol informatiu, s’indiquen a continuació els enllaços als que es poden consultar les esmentades polítiques de privacitat i/o de cookies:

 

Deshabilitar, rebutjar i eliminar cookies

L’Usuari pot deshabilitar, rebutjar i eliminar les cookies -total o parcialment- instal·lades al seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els que es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d’un navegador d’Internat a un altre. En conseqüència, l’Usuari ha d’anar a les instruccions facilitades pel seu propi navegador d’Internet que estigui utilitzant. En el suposat de que rebutgi l’ús de cookies -total o parcialment- podrà seguir utilitzant el LLOC WEB, si bé podrà tenir limitada la utilització d’algunes de les prestacions del mateix.