ADF Alt Maresme

Puc fer foc?

A continuació t’expliquem quan pots i quins requisits has de complir i quan no pots fer foc.

Es pot cremar del període comprès entre 16 d’octubre i 14 de març.

Segons l’ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, ES POT CREMAR amb el requisit de comunicar-ho directament a l’Ajuntament, Consell Comarcal i al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Del 15 de març al 14 de juny i del 16 de setembre al 15 d’octubre. Segons el DECRET 64/1995, de 7 de març, està PROHIBIT fer foc en terreny forestal i en la franja dels 500 metres que l’envolten.

No obstant això, ES PODEN CONCEDIR AUTORITZACIONS per realitzar cremes. Es poden demanar aquestes autoritzacions al Cos d’Agents Rurals o a través de l’Ajuntament corresponent.

Del 15 de juny al 15 de setembre. Segons el DECRET 64/1995, de 7 de març, està TOTALMENT PROHIBIT fer foc.

Excepcionalment el/la director/a general del Medi Natural, amb un informe previ del Cos d’Agents Rurals, pot autoritzar cremes que, per raons justificades, només es poden realitzar en aquest període.

Compartir-ho:

Tens alguna pregunta?

No tinguis cap inconvenient en contactar-nos per resoldre qualsevol dubte o incidència que tinguis.