ADF Alt Maresme

Projecte "ADF Jove"

FAQS

“ADF als Instituts” és un programa de col·laboració amb els Instituts del territori de l’ADF l’Alt Maresme, és a dir de Calella, Pineda, Santa Susanna, Malgrat i Palafolls.

Aquest projecte està destinat a adolescents i joves de 16 a 18 anys, comprèn la participació i col·laboració dels alumnes a l’ADF Alt Maresme i la possibilitat per part dels alumnes d’aconseguir el carnet verd de l’ADF a partir de la seva participació portant a terme activitats de col·laboració per fomentar el voluntariat dins la nostra societat.

ADF Vigilancia
ADF Formació

Alumnes d'ESO

Del 15 d’octubre de 2023 al 15 d’abril de 2024

 • Caps de setmana de 9h a 14h

Alumnes de Batxillerat

Del 15 d’octubre de 2023 al 15 de juny de 2024

 • Caps de setmana de 9h a 14h

Principals objectius del projecte

Aquests objectius principals del programa marcaran la dinàmica del projecte "ADF Jove"

Defensar i protegir el medi ambient

Defensar i protegir el medi ambient a través de l'educació i la sostenibilitat ambiental, actuant des de l'àmbit local amb la visió global i concreta de la problemàtica ambiental.

Participació activa

Facilitar la participació activa dels adolescents i joves voluntaris en l'associació i fomentar una ciutadania activa, crítica i transformadora a través de la participació.

Hores de pràctiques

Esdevenir una agrupació de referència on adolescents i joves puguin realitzar les seves hores de serveis comunitaris i de pràctiques.

Desenvolupament personal

Afavorir el desenvolupament personal dels adolescents i joves.

Treball en equip

Promoure les relacions entre els adolescents i joves amb l’agrupació a través del treball en equip i la cooperació.

Convivència i respecte

Afavorir i potenciar la convivència i el respecta entre els companys.

Tasques a desenvolupar al projecte

Aquestes són les diferents tasques que els i les joves podran realitzar i prestar la seva col·laboració, sempre acompanyats per l’equip de voluntaris i voluntàries de l’ADF Alt Maresme i supervisat pels professionals implicats al programa així com també el cap de colla encarregat dels serveis educatius.

Alumnes d'ESO

 • Treball de camp amb els vehicles d’extinció.
 • Aprenentatge i pràctica del funcionament de la maquinària forestal.
 • Creació de franges de protecció.
 • Participació a controls d’activitats al món rural en cas de necessitat.
 • Neteja de boscos.
 • Reforestació.

Alumnes de Batxillerat

 • Prevenció activa d’incendis forestals
 • Formació per l’obtenció del carnet verd
 • Treball de camp amb els vehicles d’extinció.
 • Aprenentatge i pràctica del funcionament de la maquinària forestal.
 • Creació de franges de protecció.
 • Participació a controls d’activitats al món rural en cas de necessitat.
 • Neteja de boscos.
 • Reforestació.

Fases del projecte

Planificació

Fase en que es durà a terme la planificació de “l’ADF JOVE”. Aquest període compren el mes de setembre i primera quinzena d’octubre.

Comunicació i divulgació

Fase en que es donarà a conèixer el programa als diferents Instituts del territori així com també la divulgació de la proposta a través de les Xarxes Socials de l’entitat. Aquest període serà la primera quinzena l’octubre.

Execució

Fase on es durà a terme el Programa. Aquest període serà del 15 d’octubre al 15 de juny i coincidirà amb el curs escolar dels adolescents i joves.

Avaluació

Al finalitzar el programa es farà un anàlisi dels diferents indicadors recollits a través de les avaluacions dels professionals i voluntaris que intervenen al projecte i enquestes de valoració per part dels Instituts. Es té previst realitzar aquesta tasca la 2ª quinzena de juny.