ADF Alt Maresme

Notícies

Catalunya i els incendis forestals

Incendis
Imatge del documental "Incendis de 6a generació: els incendis que ens venen" (Foto: Bombers)

Des del 15 de març, està prohibit fer foc al bosc que s’allargarà fins al 15 d’octubre. Catalunya és un país amb una estreta relació amb els incendis forestals degut a la seva posició geogràfica i pel clima mediterrani que tenim, de molt temps, però amb perill inherents.

El clima mediterrani és un dels pocs climes del món en què el període més càlid de l’any coincideix amb el més sec. En altres climes, com el tropical o el monsònic, passa just al contrari, la temporada de pluges coincideix amb els mesos de més calor.

Si al factor clima hi afegim l’abandonament progressiu dels conreus durant les últimes dècades, amb les feixes situades al mig de masses forestals com a únic testimoni del passat, trobem una gran massa forestal de recent formació i, en definitiva, més combustible per cremar, tant en densitat com en extensió.

Incendis per mesos de l’any

Els mesos d’estiu, juny, juliol i agost són el que concentren el nombre més elevat d’incendis. Representen però, només el 49% de tot l’any. El mes en què hi ha més incendis és el juliol, gairebé amb una cinquena part dels incendis anuals, amb un 19%. De l’altre 51% de la resta de l’any, l’hivern sorprèn per la gran quantitat d’incendis forestals, amb un 21% en què destaca el mes de març amb un 10%. La raó que explica l’increment dels focs forestals en aquesta estació de l’any, és perquè és la segona més seca de l’any. Les pluges a l’hivern són molt minses perquè l’anticicló d’hivern acostuma a visitar-nos a finals de desembre i es queda unes quantes setmanes amb nosaltres. Això es tradueix en què amb el pas de les setmanes, el terra cada cop és més sec i és més sensible a l’aparició d’incendis.

Percentatge d’incendis per mesos (Font: TV3)

Si ens fixem en l’afectació horària dels incendis a Catalunya, veiem que el 61% dels incendis tenen les hores crítiques entre les 12 i les 18. La matinada és el període del dia en què es declaren menys focs i, és a partir de les del 10 del matí, amb el sol a prop del zenit, quan comencen les hores més delicades pel que fa a l’inici d’incendis.

Pel que fa a les hores més crítiques, coincideixen amb el migdia i primera hora de la tarda, amb un 11’3% entre les 15 i les 16 hores i un 12’1% entre les 16 i les 17 hores. Les hores del vespre i primera hora de la nit, de 18 a 00 hores, no es poden menysprear, doncs representen un 21%. Per què aquest nombre tant elevat al vespre i nit? Doncs es deu a les temperatures encara molt altes amb índexs d’humitat baixos.

L’origen dels incendis

La gran majoria dels incendis a Catalunya es deuen a negligències, mentre que una quarta part són provocats intencionadament. Les negligències representen un 40’6%, i dins d’aquest grup troben, amb un 16%, la crema, sobretot agrícola i, en menor mesura, la crema de matoll i pastures, un 10% per negligències diverses i un no menys important 7 per cigarretes.

Aquest 40’6% de negligències, que cal treballar per reduir-lo i per conscienciar a tothom del seu impacte, contrasta amb el 25% que s’originen de manera intencionada. Al tercer lloc del rànquing de causes, amb un 12%, correspon a causes desconegudes.

Percentatges de les causes dels incendis (Foto: TV3)

Comparteix-ho:

Últimes notícies

             PUBLICITAT