ADF Alt Maresme

Notícies

Manifest pel futur de les ADF i del nostre territori – SFADF

General

Les Agrupacions de Defensa Forestal som entitats presents a 39 comarques i a 670 municipis de Catalunya que el 1986 vam ser creades amb els objectius següents:

 • Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d‘ incendis forestals.
 • Col·laboració activa en l‘ organització, el control i l‘ execució de mesures dictades o que es dictin per la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi en matèria de prevenció, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis forestals.
 • Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un coneixement més gran.
 • Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l’ADF.
 • Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d‘ infraestructura, xarxa de camins i punts d‘ aigua.
 • Suport a l‘ extinció d‘ incendis forestals.

No obstant això, la legislació vigent ha quedat desfassada i es necessita renovar i actualitzar.

És per aquestes raons que les ADF han presentat un Manifest on reclamen:

 • El treball conjunt entre ADF i Administracions en tot el que afecti la regulació de les ADF
 • El reconeixement que es mereixen les ADF com a entitats de voluntariat organitzat i format al servei del país.
 • Es redacti una llei o decret de regulació de les ADF, les Federacions i el Secretariat i que contempli entre d’altres:
  • Actualització dels models d’estatuts.
  • Actualitzi les nostres funcions a la realitat de serveis que donem al país.
  • El paper de les ADF als incendis forestals com a membres del grup d’intervenció que realitzem tasques de primera intervenció i suport a l’extinció. Doti a les ADF de plena presència als diferents òrgans com el CCB, CCA, CECAT i d’altres per una correcta coordinació entre tots els actuants.
  • Les ADF com a membres dels grups d’intervenció en diferents emergències com ara de suport en ventades, nevades, aiguats i altres desastres naturals quan s’activen els plans d’emergència municipals al territori i se’ns inclogui als plans d’emergència com el Vencat, Neucat, Inuncat i altres.
  • La relació de col·laboració amb el departament d’acció climàtica i el departament d’interior o els departaments competents en funció de les nostres funcions.
  • La cadena de comandament i responsabilitats en les actuacions on participem
  • Les assegurances d’accidents i responsabilitat civil, de voluntaris, coordinadors i juntes.
 • Es reconegui el voluntariat dins la regulació de les ADF per tal que els voluntaris tingui veu i vot dins les juntes de les ADF i se’ls reconegui com a membres de ple dret.

Suma’t al manifest:

El representant legal de l’ADF ha de descarregar, firmar i enviar el següent document per adherir-s’hi: Manifest per ADF

Descarrega i coparteix el següent document per animar a entitats o administracions a donar suport al manifest: Manifest per a entitat

Per tramitar l’adhesió cal que el manifest sigui firmat i enviat a sfadf@sfadf.org

Comparteix-ho:

Últimes notícies

             PUBLICITAT