ADF Alt Maresme

Notícies

Vespa asiàtica: com és i com hem d’actuar?

Medi Ambient

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és una espècie invasora que viu originàriament a la Xina, el nord de l’Índia i Indonèsia. A finals del 2004, es va introduir a França, al port de Bordeus, a través d’un contenidor que venia de la Xina. Més tard es va estendre per tot el sud de França i l’any 2007 ja s’estimava que hi havia milers de nius. Es calcula que la velocitat d’expansió ha estat de 100 km/any.

Els adults s’alimenten de líquids dolços, com el nèctar i la mel, així com també de fruita madura. Les larves s’alimenten d’abells i altres insectes que són capturats pels adults i transportats als nius.

La vespa velutina o vespa asiàtica instal·la els seus nius, sovint, a les branques altes dels arbres, tant a les zones urbanes com agrícoles o boscoses.

No és especialment agressiva per a les persones però captura moltes abelles i és un problema afegit per a l’apicultura.

Com és la vespa asiàtica?

La vespa asiàtica presenta un aspecte més fosc en comparació a les vespres autòctones del nostre país. La varietat nigrithorax, que és la que va arribar a Catalunya l’any 2012, presenta un tòrax negre envellutat i segments abdominals de color castany vorejat amb una fina franja groca. Únicament el quart segment de l’abdomen és gairebé en la seva totalitat de color groc ataronjat. El cap és negre, la cara és ataronjada i les potes, a la part final, castanyes.

Mesura entre els 17 i els 32 mm de llargària, una mica més petita que la Vespa crabro.

Protocol de lluita i control

Els mecanismes de lluita són molt limitats i d’una baixa eficiència. En definitiva, només serveixen per minimitzar els efectes més perjudicials. A Catalunya, donat que ja estem en fase de colonització i expansió, sobretot al nord-est de Catalunya (Barcelona, Maresme, els Vallès, la Selva, Girona, Osona, Garrotxa, Pla de l’Estany, Baix i Alt Empordà, entre d’altres zones) és formar i divulgar als apicultors professionals, Cos d’Agents Rurals, ADF, Mossos d’Esquadra, Bombers, Policies Locals, caçadors, pastors,…

Què cal fer si veiem algun exemplar

Quan es detecti un niu nou a qualsevol comarca o un exemplar de vespa asiàtica en aquelles comarques on no s’havia detectat ni comprovat la seva presència s’ha de comunicar al Cos d’Agents Rurals al telèfon 93 561 7000 o a través del mail velutinacar@gencat.cat.

En cas de detectar algun exemplar, no s’ha d’intentar capturar, amb el risc de picada que suposa. Només en el cas que es pugui, fer una fotografia de l’exemplar o niu i enviar-la per correu electrònic al mail esmentat anteriorment.

La persona que detecti un nou ha de mantenir-se a una distància mínima de 5 metres. No acostar-s’hi sense l’equip de protecció adequat. A més, cal indicar la ubicació concreta de l’exemplar o niu, indicant la localitat, lloc o paratge concret, si és possible amb les coordenades utm; x,y i el possible risc que s’observa.

Què cal fer si ens ataca la vespa asiàtica?

Si ens apropem molt a un niu o el toquem, pot ser que una o diverses obreres s’encarreguin de dissuadir-nos sense picar-nos. Si no marxem o si la pertorbació sobre el niu persisteix pot produir-se un atac en grup de moltes obreres produint moltes picades. S’ha de fugir ràpid sempre que es pugui i sense dubtar.

Protocol d’actuació en cas de picada de vespa asiàtica

Les picades de la vespa asiàtica fan molt de mal per la gran mida del fibló, encara que no són més perilloses que les de les vespes autòctones. La majoria de persones atacades per les vespes asiàtiques presenten símptomes locals de dolor, vermellor i inflamació de la zona de penetració del verí, que desapareix després de diversos dies.

En cas de picada hem de:

  • Rentar la zona de la picada amb aigua i sabó i si es pot, aplicar gel o aigua freda.
  • Als primers moments de la picada es pot intentar desnaturalitzar els components del verí usant calor a la picada, tal i com es pot fer en la picada d’altres vespes.
  • A les persones al·lèrgiques poden aparèixer símptomes generals com picor a tot el cos, pujada de la temperatura corporal, baixada de la tensió arterial, problemes respiratoris, problemes cardiovasculars i altres símptomes greus.
  • En cas de picades múltiples la inoculació de verí també pot provocar aquests símptomes generals greus.
  • Després d’un atac de vespa asiàtica si s’observen aquests símptomes generals, sense perdre la calma però de forma urgent cal trucar al 061 Salut Respon o anar el més aviat possible a un centre mèdic per rebre el tractament adequat perquè aquests símptomes poden ser molt greus i poden conduir a un xoc anafilàctic.

Comparteix-ho:

Últimes notícies

             PUBLICITAT