ADF Alt Maresme

Notícies

Acord entre la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi i el Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya

General
Punt de trànsit en un incendi a Lloret, l'any 2022 (Foto d'arxiu)

La Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi (DGEFGM) i el Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya (SFADF) han arribat a un acord de coordinació en matèria d’operativitat per la vigilància, primera intervenció i suport en l’extinció d’incendis agrícoles i forestals per a la Campanya Forestal 2023.

Aquest acord, s’ha signat d’acord amb el que estava previst dins del pla de treball conjunt entre l’SFADF i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, signat el passat 12 de juny de 2023.

El document, signat per Anna Sanitjas, Directora del DGEFGM i Ramon Torrents, President del SFADF, té com a principal objectiu coordinar l’operativa per poder prevenir i disminuir els efectes dels incendis forestals, a partir d’una major incidència en la vigilància, detecció, intervenció immediata i suport en l’extinció d’incendis forestals.

Les ADF, membres del Grup d’Intevenció del Pla INFOCAT

El SFADF i les ADF de Catalunya son membres del Grup d’Intevenció del Pla INFOCAT i d’acord amb la Directiu 1/2012 per establir el procediment, l’àmbit d’actuació i les tasques a realitzar, per les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i les seves unions en cas d’incendi forestal, les seves funcions son:

  • Vigilància del seu territori i avís de l’incendi a través del 112.
  • Fer una avaluació inicial de l’incendi, informar de la seva ubicació i de les vies d’accés i trametre’n les conclusions que se’n derivin.
  • Donar el suport necessari per l’establiment del Centre de Comandament Avançat (CCA) i punt de trànsit.
  • Combatre l’incendi, auxiliar les víctimes i aplicar les mesures de protecció adients en col·laboració amb els serveis d’extinció d’incendis i salvaments.
  • Informar puntualment al seu coordinador operatiu i sol·licitar i executar les seves instruccions a través dels seus comandaments naturals.
  • Mantenir informat al seu coordinador orgànic.
  • Col·laborar en l’establiment de les esquadres de reserva.

Coordinació entre la Subdirecció de Boscos i el SFADF

El document inclou 7 punts on es desglossa les funcions de les ADF en cas d’emergència i altres actuacions on les Agrupacions de Defensa Forestal poden intervenir.

Alguns dels punts de l’acord son, entre d’altres que en “les emergències en les que participi la DGEFGM, d’acord amb les seves competències, es podran activar les ADF directament o a través de les seves Federacions i el SFADF, a nivell local. En cas d’actuar fora del seu àmbit, les instruccions arribaran a les ADF a través de la Subdirecció General de Boscos”.

També s’especifica les tasques de les ADF durant la campanya del borrissol de pollancre (de l’1 de maig al 30 de maig), que consisteixen bàsicament en “remullar les zones d’acumulació de borrissol, en especial aquells punts catalogats com a prioritat 1, o sigui els de recurrència d’incendis. Aquesta activitat es farà a instància principalment del Cos d’Agents Rurals (CAR) de cada territori”.

Per la Campanya de la Sega (de l’1 de juny al 15 d’agost), el Cos d’Agents Rurals farà el seguiment de la campanya i l’avenç de la sega a nivell territorial. […] “A petició del CAR, les ADF poden fer campanya divulgativa de suport a la pagesia en les tasques de recol·lecció del ceral. La vigilància, primera intervenció i suport en l’extinció es fa en funció del mapa de perill diari de risc d’incendi forestal. Quan el CAR sol·liciti el suport de les ADF en aquesta campanya haurà de notificar aquesta col·laboració a la DGEFGM i al SFADF que en coordinarà els mitjans de les ADF”.

I en la Campanya d’Incendis Forestals (de l’1 de juny al 30 de setembre) o episodis de risc d’incendi forestal fora d’aquesta, “les actuacions de les ADF es recullen en les instruccions establertes i es podran coordinar amb el GEPIF”.

A continuació podeu llegir el document íntegre signat per la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi i el Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya:

Comparteix-ho:

Últimes notícies

             PUBLICITAT